Vođenje evidencije o zaposlenim i angažovanim licima

Mogućnosti

  • Detaljna evidencija podataka o osobama
  • Prijave i odjave radnika
  • Ugovori angažovanih lica
  • Obrazovanje kadrova (škole, kursevi, seminari, licence…)
  • Odustva uz naknadu zarade (bolovanja, godišnji odmori…)
  • Pregledi i statistika

Veze sa aplikacijama

  • Plate
    • priprema svih podataka neophodnih za obračun