Knjiženje stavki finansijskog knjigovodstva, uz istovremeno raspoređivanje po kontima, nalozima, karticama, stanjima.

Mogućnosti

 • Automatsko knjiženje izvoda
 • Automatsko knjiženje iz svih aplikacija
 • Ručno doknjižavanje
 • Pregledi i izveštaji
  • prometi i kartice PP-a, konta, VD-a…
  • zaključni list
  • bruto bilans
  • bilans stanja i uspeha
  • izvod otvorenih stavki
  • obračun kamate
  • PDV prijava
  • . . .

TREZOR – modul za korisnike javnih sredstava

 • Planiranje prihoda i rashoda po pozicijama (aproprijacijama), izvorima finansiranja i kontima
 • Praćenje ostvarenja prihoda i rashoda sa svim obrascima
 • Programsko budžetiranje
 • Kontrola prekoračenja budžeta

Veze sa aplikacijama

 • Likvidatura
  • knjiženje ulaznih faktura i avansnih računa
 • Fakturisanje
  • knjiženje izlaznih faktura
 • Hotel
  • knjiženje pazara i faktura
 • ORDER
  • pregled originalnog izvora (.PDF) proknjižene stavke
 • Osnovna sredstva
  • knjiženje obračuna amortizacije
 • Plate
  • knjiženje obračuna zarada i ostalih isplata
 • RoMa
  • knjiženje dokumenata po vrstama prometa
 • UgoPos
  • knjiženje dokumenata po vrstama prometa