Sistem za upravljanje e-dokumentacijom sa mogućnosti

elektronskog potpisivanja

Vise Detalja: Klik OVDE

Mogućnosti

 • Evidencija ulaznih, izlaznih i internih dokumenata
 • Napredna pretraga
 • Elektronsko potpisivanje
 • Slanje/primanje dokumenata između korisnika
 • Odobravanje predloga plaćanja
 • Evidencija i praćenje javnih nabavki za budžetske korisnike

Veze sa aplikacijama

 • Likvidatura
  • slanje dokumenata na plaćanje
  • odobravanje predloga plaćanja
 • Finansije
  • pregled originalnog izvora (.PDF) proknjižene stavke